Specialisaties Petra

Ik vind kwaliteit van zorg erg belangrijk. Daarom volg ik regelmatig cursussen en bijscholing.

Mijn specialisaties zijn:

- Stem, adem, spanning

- Afwijkende mondgewoonten

Gevolgde bijscholing:

Stem & Trauma

Stemtherapie bij stemplooiverlammingen

Advanced Manual Therapy for Voice Disorders

Manual Therapy for Oromyofunctional Disorders (Manuele technieken binnen OMFT)

Acupunctuur bij stem, slikken en oromyofunctionele problemen

Manuele Facilitatie van de Larynx – B-cursus

STEM - Stijl Techniek Energie Mind
Voor iedereen (inclusief zangers) met stem- en/of ademproblemen. Het is een zeer effectieve en complete aanpak om zo snel mogelijk van jouw probleem af te zijn. Het wordt op jouw persoonlijke situatie afgestemd.

Neurologie: Minor neurorevalidatie
Voor iedereen met niet aangeboren hersenletsel. Hierdoor kunnen problemen zijn ontstaan op het gebied van taal, spraak, communiceren en slikken. De oefeningen en adviezen zijn gericht op het verbeteren van de taal, spraak en communicatie en het voorkomen van verslikken. Zo kunnen er bijvoorbeeld gerichte oefeningen voor mondbewegingen of het begrijpen van de taal worden gedaan.

Spraak: Workshop MPS (Minimale Paren Spellen)
Voor kinderen met uitspraakproblemen. Door het verwisselen van klanken kan de verstaanbaarheid van een kind beperkt zijn. Tijdens deze therapie komen kinderen er spelenderwijs achter dat ze zelf de betekenis van woorden kunt veranderen. Ze worden bewuster van hun spraak en de verstaanbaarheid zal beter worden.

Spraak: Workshop ‘Diagnostiek en behandeling van kinderen met schisisspraak’
Voor iedereen die met Schisis (‘spleet’ in het Grieks) is geboren. Tijdens deze therapie wordt de spraak verbeterd. Open neusspraak of nasale bijgeluiden worden sterk verminderd en moeilijke klanken worden aangeleerd. Hierbij worden de spieren versterkt en wordt er geleerd om de spieren op een juiste manier te gaan gebruiken.

Stem: Cursus Manuele Facilitatie van de Larynx – A-cursus
Voor volwassenen met stemproblemen. Tijdens deze therapie wordt gebruikt gemaakt van massage en manipulatie van het strottenhoofd en de omliggende spieren. Zo ontstaat er een betere balans en ontspanning in het keelgebied.

Moving Cupping
Met kleine cups van silicone kan er een massage gedaan worden van hals, gezicht en strottenhoofd. Voor meer ontspanning, meer ruimte en een betere doorbloeding van het hele gebied.

Afwijkende mondgewoonten: Cursus Logopedie en tandheelkunde (basis- en verdiepingscursus)
OMFT (Oro-myofunctionele therapie)
Voor iedereen met afwijkende mondgewoonten. Tijdens deze therapie wordt het verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond hersteld. Dit heeft namelijk veel invloed op de vorm van de mond en de stand van de tanden en kiezen. Voorbeelden van afwijkende mondgewoonten zijn: duim-, vinger- en speenzuigen, mondademen, nagelbijten, verkeerd kauwen of slikken en slissen.

Speekselverlies: DRIPs (Drooling Infants and Preschoolers Scale)
Speekselverlies bij jonge kinderen (0-4 jaar)
Voor ouders die vragen hebben over het speekselverlies van hun kind. Met de vragenlijst DRIPS wordt de ernst en frequentie van het kwijlen in kaart gebracht tijdens verschillende situaties. Aan de hand van de uitkomsten kunnen adviezen worden opgesteld. Het kwijlen kan een langere periode in de gaten worden gehouden.

Elastisch Therapeutisch tapen bij hoofd, nek en orofaciale aandoeningen
Door medical tape te gebruiken kunnen de logopedische behandelingen ondersteund worden. Taping kan gebruikt worden bij: pijn, stem- en of keelklachten, kaakklachten, open mondgedrag en nog veel meer.

Directe Toegankelijkheid Logopedie
Zonder verwijsbrief naar de logopedist. Dit geldt alleen voor mensen waarbij de zorgverzekeraar DTL vergoedt. Kijk voor de voorwaarden in uw polis.

Ik ben lid van de beroepsvereniging NVLF en kwaliteitskring Roermond en sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Daarnaast ben ik lid van ISOZzon (cluster Peel en Maas).