Vertraagde spraakontwikkeling

De spraakontwikkeling noem je vertraagd wanneer een kind in zijn/haar spraak duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder. Hij spreekt in enkele woorden of korte zinnen en zijn omgeving vindt het lastig om het kind te verstaan en te begrijpen. Dit kan leiden tot gedragsproblemen. Het kind wordt driftig als het niet begrepen wordt of trekt zich juist terug uit spreeksituaties.

Wat doet een logopedist?
De logopedist doet uitgebreid onderzoek naar de spraak van het kind.

De logopedische behandeling bestaat uit werken/oefenen met het kind aan het spreken. Ook worden ouders/verzorgers betrokken bij de therapie. Zij leren hoe ze het kind tot spreken kunnen stimuleren op een leuke en leerzame manier. In de therapie wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind, de eventuele bijkomende problemen en de mogelijkheden in het gezin.

In het algemeen geldt dat een vertraagde spraakontwikkeling goed te behandelen is, zeker als de problemen al op jonge leeftijd gesignaleerd worden. Kinderen kunnen hierdoor al voor hun tweede levensjaar terecht bij de logopedist. Zij worden dan meestal doorgestuurd door het Consultatie Bureau. Hart voor Logopedie werkt daarom nauw samen met het Consultatie Bureau en bijvoorbeeld kinderdagverblijven als Hoera. 

Deze therapie wordt op de volgende locaties aangeboden: Maasbree,Helden en Beringe.