Meertaligheid

Meertaligheid 
Men spreekt van twee- of meertaligheid wanneer kinderen tijdens hun ontwikkeling in aanraking komen met meer dan één taal. Het gaat hierbij om kinderen van ouders met verschillende moedertalen. Vader spreekt bijvoorbeeld Nederlands en moeder Engels. Daarnaast gaat het om kinderen van anderstalige ouders die thuis hun moedertaal leren en op school het Nederlands.

Meertalige kinderen kunnen een spraak- en taalachterstand hebben in hun moedertaal en/of in het Nederlands. Een taalachterstand resulteert vaak in een leerachterstand waardoor de schoolcarrière van deze kinderen gevaar loopt. 

Ook de uitspraak kan problemen geven, waardoor een kind moeilijk verstaanbaar is voor anderen. Dit kan resulteren in angst om te spreken en sociale isolatie.

Vroegtijdige onderkenning van de taalproblemen in de voor- en vroegschoolse periode en begeleiding van de kinderen en hun ouders, bevordert de taalontwikkeling en verbetert de kansen van deze kinderen.

Wat doet de logopedist?
De logopedist onderzoekt of er problemen zijn in de moedertaal en/of het Nederlands. Indien er sprake is van een spraak- en taalstoornis die ook bestaat in de moedertaal, is er logopedische begeleiding nodig. Deze begeleiding richt zich op communicatieproblemen en verstaanbaarheid in het Nederlands en de moedertaal. Verder worden er door middel van spelletjes oefeningen gedaan om de taalverwerving te stimuleren.

Deze therapie wordt op de volgende locaties aangeboden:MaasbreeHelden en Beringe