verbale apraxie

Bij het spreken zorgen de hersenen ervoor dat een aantal handelingen na elkaar uitgevoerd kunnen worden. Eerst moet je weten wat je wil gaan zeggen. Dan wordt er bekeken HOE je dat gaat zeggen. Daarna gaat er een signaal van je hersenen naar de spieren in het gezicht om de juiste klanken tot woorden en zinnen te kunnen maken. Mensen die problemen hebben in deze 'planning' hebben een verbale apraxie. Ergens in de reeks gaat het dan mis. Men kan bijvoorbeeld niet praten en lopen tegelijk. Of klanken worden niet in de juiste volgorde gezet om een woord te krijgen.

De oorzaak van verbale apraxie is hersenletsel zoals bij een beroerte, na een ongeluk of een hersentumor.

Het meest opvallende kenmerk bij verbale apraxie is het voortdurende zoeken naar de juiste klanken. Het zijn niet altijd dezelfde woorden of klanken die problemen geven. Vaak worstelt iemand om het juiste woord te kunnen produceren, merkt dat het mis gaat, worstelt opnieuw en kan op deze manier steeds verder van het bedoelde woord afraken. Dit kan tot grote frustraties leiden.

De ernst van verbale apraxie kan variëren van helemaal niet meer kunnen spreken tot lichte articulatieproblemen die slechts zo nu en dan optreden.

Wat doet een logopedist?
De logopedist onderzoekt de spraak, de verstaanbaarheid en de mondmotoriek van de persoon met een mogelijke verbale apraxie en stelt de diagnose. Nader onderzoek door een medisch specialist kan ook nodig zijn.

Omdat de communicatie soms zo beperkt kan worden door de verbale apraxie kan het nodig zijn een alternatief communicatiemiddel in te zetten. Denk daarbij aan een spraakcomputer bijvoorbeeld. De logopedist bekijkt alle mogelijkheden om een zo passend mogelijke oplossing te vinden. Ook worden de mensen in de omgeving van de patiënt geadviseerd over het ondersteunen en stimuleren van de communicatie.

Deze therapie wordt op de volgende locaties aangeboden: Maasbree, Helden en Beringe.