Zorgregistratie

Onze praktijk levert zorggegevens aan het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). Met die gegevens wordt onderzoek gedaan om de gezondheid en de gezondheidszorg in Nederland te verbeteren.                                                                                                                                                        

Welke gegevens worden verzameld?
Een hoop gegevens over uw gezondheidsklachten en behandelingen worden vastgelegd in ons computersysteem. Deze gegevens worden door het NIVEL gebruikt. Een uitgebreid overzicht van de gegevens die het NIVEL van uw zorgverlener ontvangt staat op: www.nivel.nl/zorgregistraties
Denk daarbij aan bijvoorbeeld: diagnose, aantal behandelingen en bij welke therapeut u komt.   

Privacy
Het NIVEL krijgt GEEN identificerende informatie zoals uw naam, geboorte datum of BSN nummer. Alle gegevens worden goed beschermt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Het privacyreglement is te vinden op de website van het NIVEL

Bezwaar?
Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens kunt u dit laten waten aan uw logopedist. In dat geval zullen uw gegevens NIET doorgestuurd worden.