Auditieve verwerkingsproblemen

Bij auditieve verwerkingsproblemen (AVP) is er een probleem in "wat we doen met wat we horen". Het gaat dan om het verwerken van geluiden, klanken en spraak. Luisteren is dus iets anders dan horen!

De auditieve functies zijn de volgende: lokaliseren van het geluid, verschillen horen in geluid/klanken, patroonherkenning, verstaan van spraak met achtergrondlawaai en verstaan van onvolledige spraak. Als één of meer van bovenstaande niet lukt, is er een auditief verwerkingsprobleem.

Kinderen met AVP hebben vooral moeite met allerlei vaardigheden, benodigd voor het verstaan en begrijpen van mondeling gegeven informatie. Zo kan het lees- en schrijfproces bemoeilijkt worden. Als je een woord wilt opschrijven, moet je immers weten welke klanken (letters) je nodig hebt. Welke klank hoor ik als eerste? Welke komt daarna? Wat is het verschil tussen twee woorden? (bijvoorbeeld B-A-K en B-A-D)
Het begrijpen van opdrachten kan ook heel lastig zijn. Als de juf in de klas de opdracht geeft: "leg je pen neer, ruim je schrift op en pak daarna je boek", moet je wel weten wat er van je verwacht word. Veel ouders denken daarom dat het kind niet goed luistert. De verwerking van de opdracht is echter het probleem.

Als kinderen problemen hebben met de auditieve verwerking kunnen er op korte en lange termijn problemen in de ontwikkeling optreden. Wanneer er geen vroegtijdige diagnose plaatsvindt, is de kans groter dat het kind problemen krijgt in de algehele schoolse ontwikkeling.

Wat doet de logopedist?
De logopedist doet onderzoek naar de auditieve vaardigheden en de mogelijke invloed hiervan op taal, spraak, lezen en spellen. Op basis van het onderzoek worden adviezen gegeven aan ouders en leerkrachten. Er worden dan tijdens de logopedische therapie gerichte oefening gedaan om de auditieve functies te verbeteren.

Binnen deze praktijk is Niky Geenen-Last gespecialiseerd in auditieve verwerkingsproblemen. Neem gerust contact met haar op voor vragen, advies of het maken van een afspraak.

Deze therapie wordt op de volgende locaties aangeboden: Maasbree, Helden en Beringe.

Samen een luisterspelletje doen: