Articulatieproblemen

Articulatieproblemen zijn problemen in de uitspraak. Kinderen leren vanaf de geboorte beetje bij beetje alle klanken van onze taal. Rond het vijde levensjaar kan een kind alle klanken juist uitspreken. Soms verloopt de ontwikkeling wat trager (vertraagde spraakontwikkeling) of treden er andere problemen op (afwijkingen in de spieren van het gezicht, neurologisch letsel, verminderd gehoor of een verstandelijke beperking). Fouten in de uitspraak kunnen zijn:

* het verkeerd uitspreken van bepaalde klanken (bijvoorbeeld een /k/ wordt als een /t/ uitgesproken)
* het weglaten van klanken (BLoem wordt Boem)
* maar ook het NIET kunnen uitspreken van bepaalde klanken

Het kan ook voorkomen dat volwassenen problemen hebben met de uitspraak. Dat kan het geval zijn na een beroerte, bij schissis (hazenlip) of bij een ziekte (ALS, MS, dementie, kanker, enz.).

Hoe helpt de logopedist?
De logopedist gaat na wat de oorzaak van het uitspraakprobleem is. Dit doet ze door een onderzoek af te nemen, door middel van een observatie of de deskundigheid van een kinderarts of KNO-arts te raadplegen.

Zodra duidelijk is wat het probleem precies is, kan er gestart worden met de behandelingen. Door (spelenderwijs) de juiste klanken te leren, kan het kind deze makkelijker toepassen tijdens het spreken. Dit wordt geoefend door middel van spelletjes, mondoefeningen en voor- en nazeggen. Ook voor volwassenen kunnen er oefeningen gedaan worden om de uitspraak te verbeteren.

Articulatieproblemen zijn meestal goed te verhelpen. De behandelingen hebben meer effect als er thuis ook geoefend wordt. Zo wordt de geleerde stof meerdere malen herhaald en zal sneller toegepast kunnen worden tijdens het spreken.

Deze therapie wordt op de volgende locaties aangeboden: Maasbree, Helden en Beringe .