Verworven slechthorendheid

Verworven slechthorendheid is in de loop der jaren opgelopen en dus niet aangeboren.

Slechthorendheid kan veroorzaakt worden door een ongeval, door een infectieziekte of door het gebruik van bepaalde medicijnen. Een andere oorzaak is lawaaibeschadiging. Hierbij is de werksituatie of andere regelmatig terugkerende activiteit van grote invloed (denk aan een metaalfabriek, zagerij, discotheek- of concertbezoek). Naar mate we ouder worden is slijtage van het binnenoor de grootste oorzaak van het slechter horen, de zogenaamde ouderdomsslechthorendheid.

Als gevolg van de slechthorendheid ontstaan er problemen: de deurbel en de telefoon worden minder goed gehoord. Muziek klinkt vaak vervormd. Het onderling contact (de communicatie) wordt verstoord omdat spraak niet goed verstaan wordt.

Bij slechthorendheid zal de huisarts naar de KNO-arts verwijzen voor een gehoortest. Eventueel volgt onderzoek in een Audiologisch Centrum.

Hoe helpt de logopedist?
De logopedist kan gehooronderzoek doen en zonodig adviseren over het aanpassen van een hoortoestel. De logopedist begeleidt de slechthorende en zijn omgeving bij het leren omgaan met een hoortoestel en adviseert bij andere technische hulpmiddelen.

Een hoortoestel lost echter niet alle problemen op. De logopedische behandeling is er daarom ook op gericht de communicatie zoveel mogelijk te herstellen. Leren spraakafzien (liplezen) is dan heel belangrijk.

Deze therapie wordt op de volgende locaties aangeboden: MaasbreeHelden en Beringe.