Vertraagde taalontwikkeling

Vertraagde  taalontwikkeling
Men spreekt van een vertraagde taalontwikkeling wanneer een jong kind in zijn taal duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder. Het spreekt in onvolledige, onjuiste zinnen. Het spreken is minder goed verstaanbaar en soms begrijpt het kind niet goed wat er gezegd wordt. Een vertraagde taalontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen zoals slechthorendheid of een algehele achterstand.

Een vertraging in de taalontwikkeling geeft problemen. Het kind wordt door de omgeving niet begrepen en het kan zich niet goed uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden. Het kind wordt opstandig en driftig als het niet begrepen wordt of het gaat zich juist steeds meer terugtrekken. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen.

Hoe helpt de logopedist?
De logopedist onderzoekt uitgebreid de taal van het kind. Verder onderzoek en eventueel behandeling door een kinderarts of KNO-arts kan nodig zijn. De logopedist traint het taalbegrip en verbetert het luistergedrag. Er wordt ook gewerkt aan de woordenschat, de zinsbouw en de uitspraak. De ouders of verzorgers worden zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken.

In de therapie wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind, de eventuele bijkomende problemen en de mogelijkheden in de omgeving van het kind. Het resultaat van de behandeling hangt onder andere af van de oorzaak van de vertraagde ontwikkeling. In het algemeen geldt dat een vertraagde taalontwikkeling goed te behandelen is, zeker als de problemen al op jonge leeftijd onderkend worden.

Al voor hun tweede jaar kunnen kinderen voor taalproblemen bij de logopedist terecht. De behandelingen zullen worden aangepast aan de leeftijd en behoeften van het kind.

Deze therapie wordt op de volgende locaties aangeboden: Maasbree, Helden en Beringe.