Schisis

Schisis(‘spleet’ in het Grieks) is een aangeboren afwijking van de lip, kaak en/of het gehemelte. De schisis kan aan de linker- of rechterzijde of dubbelijzig aanwezig zijn.

Kinderen met een schisis kunnen moeilijkheden ervaren met de spraak. Zo kan het kind bijvoorbeeld spreken met nasale bijgeluiden of vervangt het moeilijke klanken door makkelijker te produceren klanken. Daarnaast kunnen er problemen ontstaan rondom voeding, gehoor, taalontwikkeling en het gebit. Over het algemeen krijgen kinderen met schisis vaker/meer te maken met het ziekenhuis dan hun leeftijdsgenootjes. In Nederland kunnen kinderen en hun ouders voor behandeling en begeleiding terecht bij gespecialiseerde schisisteams. Zo’n team bestaat uit verschillende specialisten, zoals kinderartsen, platisch chirurgen, KNO-artsen, klinisch genetici, orthodontisten en logopedisten. De logopedist van het schisisteam ziet het kind meestal (half)jaarlijks voor onderzoek of controle. Behandeling vindt plaats in een logopediepraktijk. Indien nodig, vindt er een spraakverbeterende operatie plaats. Vaak is dit een operatie van het gehemelte.

Hoe helpt de logopedist?
Om te beginnen wordt er met de gegevens van (de logopedist van) het schisisteam en ouders een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan wordt volledig afgestemd op de problematiek van het betreffende kind.

De behandelingen met betrekking tot de spraak zullen spelenderwijs worden aangepakt, zodat het kind gemotiveerd blijft. Daarnaast is het adviseren en begeleiden van ouders en andere betrokkenen ook belangrijk tijdens de behandeling van kinderen met schisis.
Onderdelen van de behandeling kunnen zijn: zuig- en blaasoefeningen, oefeningen voor de lippen en tong, oefeningen die zorgen voor de juiste verhouding van de luchtstroom tussen neus en mond, juist uitspreken van bepaalde klanken.

Ook volwassenen met schisis die (opnieuw) problemen ervaren met het spreken kunnen terecht bij de logopedist. Ook voor hen zal een individueel plan worden opgesteld, waarna gerichte oefeningen gedaan en meegegeven worden. 

Binnen deze praktijk heeft Petra van den Broek zich gespecialiseerd in Schisis. Voor vragen, advies of het maken van een afspraak kunt u bij haar terecht.

Deze therapie wordt op de volgende locaties aangeboden: MaasbreeHelden en Beringe.