Globus gevoel

Steeds meer mensen worden naar de logopedist doorverwezen wegens "globus gevoel". Er is dan een gevoel in de keel dat het best te omschrijven is als: "Ik heb een brok in mijn keel". Vaak zijn er ook klachten over het niet goed kunnen slikken en soms zijn er ook stemklachten.

De KNO-arts zal eerst onderzoek doen om te bekijken of er afwijkingen zijn in het strottenhoofd of aan de stembanden. Bij globus-gevoel zijn er meestal geen afwijkingen te vinden. Er zit GEEN echte brok in de keel. Maar het gevoel is zeker ECHT! 

Wat doet de logopedist?
De logopedist helpt door het doen van oefeningen voor: meer ontspanning in het halsgebied, ademhalingsoefeningen, stemoefeningen en vooral een stukje geruststelling en uitleg over de klacht. Voor meer informatie kunt u kijken onder het kopje "heesheid". 

Binnen Hart voor Logopedie zijn zowel Petra als Niky gespecialiseerd in mensen met globus-gevoel.

Deze therapie wordt op de volgende locaties aangeboden: Maasbree, Helden en Beringe.