Heesheid

Heesheid
Heesheidklachten kunnen ontstaan door aanleg voor een zwakke stem of verkeerd gebruik van de stem. De stembanden sluiten dan niet meer goed, waardoor er teveel lucht naar buiten komt tijdens het spreken. Dat klinkt dan als heesheid. De mogelijkheden van de stem zijn persoonsgebonden. Het stemapparaat, de larynx, is niet bij alle mensen hetzelfde gebouwd. Er bestaan verschillen in grootte, vorm en opbouw. Dit verklaart ook het verschil tussen een mannen- en vrouwenstem.

De bouw van de larynx bepaalt in belangrijke mate hoe sterk de stem is. Bij een zwakke stem is er meer kracht en spierspanning nodig om met een gemiddelde luidheid te spreken en om dit langere tijd vol te houden. Vaak leidt dit tot overbelasting en verkeerd gebruik van de stem. Heesheid, pijnklachten en vermoeidheid bij het spreken zijn het gevolg. Veel schrapen, kuchen en hoesten is enerzijds het gevolg van deze irritaties, maar verergert anderzijds de klachten. Ook psychische klachten zijn van invloed op de stem. Door veel stress en spanning worden de spieren in het strottenhoofd te veel aangespannen waardoor de stembanden geïrriteerd raken.

Vooral in spreekberoepen zal een zwakke stem tot problemen leiden. De stem heeft dan te weinig draagkracht om les te geven in rumoerige klaslokalen of de stem laat het afweten bij (langdurig) spreken in een grote ruimte. Ook zingen in een koor kan dan stemproblemen geven.

Hoe helpt de logopedist?
Een KNO-arts kan de stembanden onderzoeken. Er kunnen stembandknobbeltjes op zitten of de stembanden sluiten niet geheel tijdens het spreken. De logopedist kan de stem verder onderzoeken. Er wordt dan geluisterd naar de hoogte, luidheid en helderheid van de stem. Het voornaamste doel van de behandeling zal zijn de mogelijkheden van de stem zo goed mogelijk te benutten. Dit wordt bereikt door oefeningen voor een goede houding tijdens het spreken, ontspanningsoefeningen, ademoefeningen, stemoefeningen en oefeningen voor een duidelijke uitspraak. Stemsparende (ofwel stemhygiënische) adviezen worden meegegeven. Ook kan larynx manipulatie worden toegepast waarbij de spieren van het strottenhoofd, hals en schouders worden gemasseerd. Zowel Petra als Niky is hierin gespecialiseerd. 

Deze therapie wordt op de volgende locaties aangeboden: Maasbree , Helden en Beringe.